Fundació SAGESSA-SALUT en liquidació cerca COORDINADOR/A per al servei “Punt de Trobada Camp de Tarragona”

Es requereix:

 • Llicenciatura o Grau en Psicologia.
 • Nivell C de català.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà

 • Experiència laboral en Punts de Trobada dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (concretar dedicació i durada)
 • Experiència laboral en l’àmbit d’infància i família. (concretar dedicació i durada)
 • Formació addicional en relació al lloc de treball (concretar hores i/o crèdits)
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.
 • Coneixements alts d’ofimàtica.
 • Iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

 Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

S’ofereix

  • Contracte de treball temporal  a jornada parcial.

 Les persones interessades hauran de:

   1. Accedir a http://borsadetreball.grupsagessa.cat i registrar-se a la borsa de treball de CMQ, introduint totes les dades personals i curriculars.
   1. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) Es descartaran les candidatures que no adjuntin la documentació requerida.
   2. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

PUNT COORD 11 21

Termini de presentació de sol·licituds:  30 de novembre de 2021

*Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Els/Les candidats/es que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats/ades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per a el Punt de Trobada Camp de Tarragona.