GECOHSA cerca metge/essa especialista en medicina interna per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix: 

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
 • Titulació d’Especialista en Medicina Interna
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

 Es valorarà: 

 • Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits)
 • Experiència professional
 • Capacitat de treball en equip
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari
 • Coneixements de català de nivell C o equivalent
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal per substitució

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça: 

Gestió Comarcal Hospitalària SA

Departament de Recursos Humans

carrer Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre

relab_hcme@grupsagessa.cat

 

Ref. MIN 03 18

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 12 de maig de 2019

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes