GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA cerca cap de servei de farmàcia hospitalària per l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre

Es requereix:

 • Llicenciatura o Grau en Farmàcia i Especialitat en Farmàcia Hospitalària.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Presentació d’un projecte de gestió del servei.
 • Acreditar certificació consistent en no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Experiència laboral acreditada en un servei de Farmàcia Hospitalària (sector sanitari públic o concertat).
 • Formació específica en gestió de serveis sanitaris.
 • Capacitat de lideratge, capacitat de resolució de conflictes,  iniciativa, dinamisme, orientació a resultats i dots de comunicació.
 • Coneixements d’anglès, parlat i escrit. Nivell C de català.
 • Coneixements de SAP Argon i Sílicon.

S’ofereix:

 • Dedicació a jornada completa. Incorporació l’01 de juny de 2019.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu del SISCAT. Carrera Professional.
 • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars.
 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
 3. Projecte de gestió d’un servei de Farmàcia Hospitalària
 4. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

Codi:  CAP FH 02 19

 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de març de 2019

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat en: www.justicia.gob.es