GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA cerca metge/essa adjunt/a especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu

Es requereix: 

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

 Es valorarà: 

 • Experiència laboral acreditada com a Metge/essa Adjunt/a en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu.
 • Formació addicional específica.
 • Iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
 • Coneixements de català de nivell C o equivalent.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal. Incorporació immediata.
 • Jornada ordinària a temps total més cobertura de guàrdies.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT. Carrera professional.
 • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les

dades personals i curriculars.

2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae,

titulacions i carta de presentació)

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

CIR 0520

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 26 de juny de 2020

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es