GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA SA cerca metge/essa especialista en medicina física i rehabilitació

Es requereix: 

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Física i Rehabilitació o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat durant l’any 2021.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

 Es valorarà: 

 • Experiència professional com a metge/essa especialista en medicina física i rehabilitació.
 • Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits).
 • Capacitat de treball en equip.
 • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.

S’ofereix:  

 • Contracte laboral temporal a jornada completa. Horari a convenir.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT. Carrera professional.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi:

 MA REHA 04 21

Termini màxim de presentació de sol·licituds:   18 d’abril de 2021

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat en: www.justicia.gob.es