GECOHSA Hospital Comarcal de Móra d’Ebre cerca coordinador/a mèdic/a del servei d’helicòpter medicalitzat

Es requereix:

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Experiència laboral a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

 

Es valorarà:

 • Experiència laboral acreditada d’un mínim de 3 anys en serveis de medicina extrahospitalària en mitjà aeri.
 • Formació específica en medicina extrahospitalària en mitjans aeris.
 • Capacitat de lideratge, capacitat de resolució de conflictes,  iniciativa, dinamisme, orientació a resultats i dots de comunicació.
 • Coneixements de català parlat i escrit.

 

S’ofereix: 

 • Dedicació laboral a jornada completa.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu del SISCAT.
 • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius de la formació i experiència professional (fotocòpia compulsada)

 

A l’adreça següent :

HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

Departament de Recursos Humans

C/Benet Messegueré, s/n

43740 Móra d’Ebre

 

Ref. HELI 02 18

relabhmora@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds:  12 de febrer del 2018

 

La convocatòria també està disponible a la Web: www.grupsagessa.com

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes