GECOHSA_Hospital Comarcal de Móra d’Ebre cerca metge adjunt per a la base de suport vital avançat amb metge (SVAm)

Es requereix:

  • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Es valorarà:

  • Experiència en urgències i/o emergències reanimació i crítics (mínim 2 anys efectius de treball com a assistencial)
  • Formació addicional específica en Atenció a Urgències i Emergències.
  • Disposar del títol d’especialista en medicina intensiva, i/o anestesiologia i reanimació, i/o medicina interna, i/o medicina de família, i/o capacitació universitària oficial amb urgències.
  • Coneixements de català de nivell C o equivalent.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

Gestió Comarcal Hospitalària SA

Departament de Recursos Humans

C/ Benet Messeguer s/n

43740 Móra d’Ebre

Ref. METADSVI 07 18

relab_hcme@grupsagessa.cat

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 d’agost de 2018