Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE cerca advocat/ada especialista en dret penal

Es requereix: 

 • Titulació de Llicenciat/da en Dret.
 • Experiència professional i/o especialitat en Dret penal amb experiència en Dret Penal econòmic.
 • Col·legiació com a exercent.

 Es valorarà: 

 • Experiència professional en l’àmbit del Dret penal econòmic.
 • Experiència professional o coneixements en dret civil, mercantil o societari.
 • Experiència laboral mínima de 2 anys com a advocat/da.
 • Experiència en assessorament preventiu en relació a riscos penals
 • Experiència en implantació de Compliance penal
 • Coneixement de Dret administratiu

 Funcions a desenvolupar: 

 • Assessorament preventiu en matèria de riscos penals.
 • Elaboració d’informes, dictàmens i/o altres documents jurídics sobre diferents matèries: civil i penal.
 • Anàlisis de riscos, millora dels controls existents i elaboració de propostes de noves mesures, anàlisi dels sistemes d’informació interna.
 • Suport general a l’Àrea Jurídica de GINSA, AIE i assessorament als òrgans de prevenció penal.

 S’ofereix:

 • Contractació laboral temporal 20% de la jornada
 • Incorporació immediata.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius de les titulacions i vida laboral

A la següent adreça de correu electrònic, indicant la referència de la convocatòria (*):

relab_ginsa@grupsagessa.com

(*) Ref. PENAL 05 18

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de maig de 2018