Gestió Integral Sanitària i Assistèncial AIE cerca delegat/ada de protecció de dades al seu centre de treball a Reus

Es requereix:

 • Titulació mínima CFGS Administració, similar o equivalent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Es valorarà:

 • Formació específica en protecció de dades. (Acreditar hores/crèdits).
 • Experiència professional mínima de 2 anys en matèria de protecció de dades.
 • Experiència professional en l’àmbit sanitari i social.
 • Experiència professional com a docent en LOPD.
 • Entrevista i perfil de competències.
 • Català nivell C.

Es cerca una persona resolutiva, orientada a resultats, iniciativa, amb bona de capacitat de comunicació i de treball en equip.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a jornada completa
 • Incorporació immediata

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans

Av. del Dr. Josep Laporte, 2  43204 Reus

Ref. DPD 03 18

 

relab_ginsa@grupsagessa.com

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 8 d’abril de 2018