GINSA Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE cerca netejadors/ores per al servei d’higienització i neteja

Es requereix:

  • Formació acadèmica bàsica.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

 Es valorarà:

  • Nivell d’estudis acreditat a nivell de Graduat en EGB, ESO i/o Cicles Formatius.
  • Experiència acreditada en el sector serveis.
  • Experiència acreditada en el sector sanitari o social.
  • Coneixements bàsics de català parlat i escrit.
  • Flexibilitat horària.
  • Ser persona ordenada, empàtica, orientada a l’assoliment d’objectius i habituada al treball en equip.

 

Les persones interessades hauran de lliurar imprescindiblement la següent documentació:

  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE

Departament de Recursos Humans

Av. Josep Laporte, 2

43204 Reus

Ref. BORSA NET 03 18

 

relab_ginsa@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2018

 

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

(*)Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes