Hospital Universitari Sant Joan Reus cerca metges/esses adjunts/es en urgències

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Familiar i Comunitària i/o Especialista en Medicina Interna.
 • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es  valorarà:

 • Experiència laboral acredita com metge/essa en urgències hospitalàries i emergències extra hospitalàries.
 • Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores/crèdits)
 • Coneixements d’idiomes: anglès, francès, alemany…
 • Coneixements d’informàtica i de programes assistencials (eCAP, Hnet…)
 • Experiència docent i investigadora.

 Es cerquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/es, orientats/ades a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

 S’ofereix:

 • Contractes laborals temporals a jornada completa.  

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

HUSJR MAU 03 21

 Termini de presentació de sol·licituds: 30 d’abril del 2021

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.