Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre cerca llicenciat/ada o grau en biologia o en química o en farmàcia o en Bioquímica o en medicina amb l’especialitat en anàlisis clíniques o bioquímica clínica

Es requereix:

 • Llicenciatura o grau en Biologia o en Química o en Farmàcia o en Bioquímica o en Medicina amb la titulació d’especialista en Anàlisis Clíniques o Bioquímica Clínica .
 • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

 Es valorarà

 • Experiència laboral acreditada com especialista en anàlisis clíniques
 • Experiència laboral en centres hospitalaris
 • Formació complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits)
 • Experiència docent i investigadora.

Es busca un/a professional amb iniciativa, polivalència funcional, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

 S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a jornada parcial per realitzar atenció continuada.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)
 3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

LAB FACULTATIU 01 21

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 28 de febrer de 2021

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es