Laboratori de referència Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre cerca llicenciat/ada o grau en medicina i/o farmàcia i/o biologia per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix:

 • Titulació de Llicenciat/ada o grau en Medicina i/o Farmàcia i/o Biologia.
 • Especialitat en Anàlisis Clíniques.
 • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Experiència laboral en centres
 • Formació complementària pel lloc de treball (indicant hores/crèdits).
 • Polivalència funcional i flexibilitat horària.
 • Iniciativa, dinamisme, capacitat de treball en equip.
 • Coneixements del català parlat i escrit.

S’ofereix:

 • Contractació temporal a jornada completa més guàrdies, amb perspectives de continuïtat.
 • Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT. Carrera professional.
 • Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.
 • Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

 

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a http://borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi:

 LAB 10 20

 Termini màxim de presentació de sol·licituds:   15 d’octubre de 2020

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es