Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE cerca conductors de vehicles per la borsa de treball del servei de bugaderia de Móra d’Ebre per cobrir futures eventualitats

Es requereix: 

 • Formació acadèmica bàsica
 • Almenys permís de conduir C1 + CAP (per conduir vehicle de 500 kg de PMA i amb tacògraf) Nivell mínim.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

Fundació SAGESSA SALUT cerca metge/essa pel servei d’urgències per a l’hospital lleuger de cambrils

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Experiència professional desenvolupada en urgències hospitalàries o en dispositius de primera assistència
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (**).

Continua llegint

GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA cerca metge/essa especialista en pediatria per la cobertura d’atenció continuada per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix: 

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
 • Titulació d’Especialista en Pediatria
 • Coneixements de català de nivell C o equivalent
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

Borsa de treball: Hospital Universitari Sant Joan REUS cerca metges/esses especialistes en pediatria

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació d’Especialista en Pediatria, via MIR.
 • Coneixement de català a nivell C o equivalent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM(**).

Continua llegint

Borsa de treball: Hospital Universitari Sant Joan REUS cerca metge/essa per al servei de PADES

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Titulació d’Especialista en Geriatria, Medicina Interna o Medicina Familiar i comunitària, via MIR.
 • Coneixement de català a nivell C o equivalent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM(**).

Continua llegint

Borsa de Treball: Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre cerca diferents categories professionals

LLICENCIAT/ADA O GRAU EN FARMÀCIA

LLICENCIAT/ADA O GRAU EN BIOLOGIA

LLICENCIAT/ADA O GRAU EN QUÍMICA

TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE LABORATORI

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per la categoria professional a la que s’opta.
 • Especialitat en Anàlisis Clíniques
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (**)

Continua llegint

GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA cerca metge/essa adjunt/a especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Es requereix: 

 • Titulació Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
 • Titulació d’Especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint