FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 1 diplomat/ada o grau universitari/ària en infermeria per el programa de detecció precoç de càncer per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria.
 • Títol expedit per universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel ministeri competent.
 • Nivell C de català.

Continua llegint

FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 1 informàtic/a per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Grau en Enginyeria Informàtica o equivalent (especialitat en tecnologies de la informació).
 • Títol expedit per universitats espanyoles o, en el seu defecte, degudament homologat pel ministeri competent.
 • Nivell C de català.

Continua llegint

FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 1 metge/essa especialista en medicina preventiva i salut pública o grau en ciències biomèdiques per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia o grau en Ciències Biomèdiques.
 • Títol expedit per universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel ministeri competent.
 • Nivell C de català.

Continua llegint

FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 1 metge/essa en investigació i prevenció del càncer per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i especialitat en Medicina Preventiva i Salut Pública o en Medicina Familiar i Comunitària.
 • Ambdós títols expedits per universitats espanyoles o, en el seu defecte, degudament homologats pel ministeri competent.
 • Nivell C de català.

Continua llegint

GINSA Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE convoca 1 tècnic/a grau mig expert/a en la unitat d’informació per a la gestió

Es requereix:

 • Titulació mínima Universitària de grau mitjà (Diplomatura o Grau de Ciències Empresarials, ADE o similar).
 • Nivell C de Català.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentencia ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

GINSA Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE convoca 1 tècnic/a grau mig especialista en informació assistencial i control de gestió per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Titulació mínima Universitària de grau mitjà (Diplomatura o Grau de Ciències Empresarials, ADE,   o similar).
 • Nivell C de català.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

GINSA Gestió Integral Sanitària i Assistèncial AIE convoca 1 tècnic/a especialista en reglament de protecció de dades per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Titulació mínima CFGS Administració o equivalent.
 • Català nivell C.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

GINSA Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE convoca 2 tècnics/tècniques informàtics per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

 • Estudis mínims de CFGS en Administració de Sistemes Informàtics o formació professional o tècnica específica o equivalents.
 • Nivell C de Català o equivalent.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint