SAGESSA Assistència Sanitària i Social SA cerca metge/essa per a la Residència d’Avis Mariá Fortuny Reus

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina General i/o titulació d’especialista en Geriatria i/o  en Medicina de Família i Comunitària. 
 • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Domini del català parlat i escrit
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

 • Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit de la geriatria.
 • Experiència laboral en atenció primària.
 • Formació addicional específica relacionada al lloc de treball (especificant hores/crèdits).
 • Formació en l’atenció centrada a la persona.
 • Bones actituds pel tracte amb l’usuari.
 • Capacitat de resolució de problemes i/o situacions de manera eficaç i positiva.
 • Formació de postgrau i/o Màster
 • Disponibilitat i flexibilitat horària
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Es busca professional amb iniciativa, polivalència funcional, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

S’ofereix:

 • Contracte laboral temporal a jornada parcial.

Les persones interessades hauran de:

 1. Accedir a http://borsadetreball.grupsagessa.cat i registrar-se a la borsa de treball de CMQ, introduint totes les dades personals i curriculars.
 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). Es descartaran les candidatures que no adjuntin l’acreditació de la documentació curricular.
 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MF METGE 12 21

Termini de presentació de sol·licituds: 02 de Desembre del 2021

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de la Residència d’Avis Marià Fortuny de Reus.