Salut/Sant Joan de Reus – Baix Camp cerca administratius/ives per l’àrea de Recursos Humans per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

 • Titulació mínima CFGM Administració o equivalent.
 • Català nivell C.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:

 • Titulació universitària en l’àmbit de Ciències del Treball, Relacions Laborals o similar.
 • Experiència acreditada en departaments de Recursos Humans en les àrees: administració, gestió, contractació, tramitacions IT, nòmines, selecció, etc… especialment en organitzacions sanitàries.
 • Formació complementària en l’àmbit dels recursos humans (indicant número d’hores/crèdits).
 • Coneixements de programes específics de gestió de recursos humans (META 4, SAP-rrhh, etc.).
 • Nivell avançat d’Excel.
 • Polivalència  funcional i flexibilitat horària.

Es cerquen professionals resolutives, proactives, responsables, compromeses amb l’organització, empàtiques, amb iniciativa, amb bona capacitat de comunicació i de treball en equip.

S’ofereix:

Contracte laboral temporal a jornada completa.

Les persones interessades hauran de:

 1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). Es descartaran les candidatures que no adjuntin l’acreditació de la documentació curricular.
 3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

 BT RRHH 09 21

Termini de presentació de sol·licituds:   31 de desembre  de 2021

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual de l’entitat Salut/Sant Joan de Reus-Baix Camp. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’entitat.