Salut/ Sant Joan de Reus – Baix Camp cerca llicenciat/ada o graduat/ada en Dret

Es requereix:

  • Titulació de Llicenciat/ada o Graduat/ada en Dret.
  • Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de suficiència (C1).

Es valorarà:

  • Formació addicional o coneixements consolidats en dret administratiu / dret públic.
  • Coneixements i experiència en l’àmbit sanitari i de serveis socials com assessor/a jurídic.
  • Coneixements de les eines electròniques de contractació pública de la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i paquet office.
  • Coneixement del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI i ROLECE).
  • Experiència professional en contractació pública i licitacions.

Es cerquen persones resolutives, proactives, responsables, orientades a resultats, empàtiques, amb iniciativa, amb bona capacitat de comunicació i de treball en equip.

S’ofereix:

  • Contracte laboral temporal a jornada completa.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). Es descartaran les candidatures que no adjuntin l’acreditació de la documentació curricular.

3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

 DRET 09 21

Les bases de la convocatòria es troben annexades a aquest anunci

Termini de presentació de sol·licituds:   1 d’Octubre de 2021

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA:

  1. CONVOCATORIA 1 LLICENCIAT-ADA O GRADUAT-ADA EN DRET DRET 09 21