Fundació SAGESSA SALUT cerca metge/essa de família per a l’Àrea Bàsica de Salut de Riudoms

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i Especialitat en Medicina familiar i comunitària , via MIR.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint