Borsa de Treball: GECOHSA CERCA AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA EN RECURSOS HUMANS

CERCA

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

per a la borsa de treball de RECURSOS HUMANS per cobrir futures eventualitats

 

Es requereix:

  • Titulació mínima exigida a nivell de Batxiller Superior
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Es valorarà:

  • Titulació universitària en l’àmbit de Ciències del Treball, Relacions Laborals, Graduat Social
  • Experiència en departaments de Recursos Humans en les àrees d’administració, gestió i selecció de personal
  • Coneixements de programes informàtics específics de gestió de recursos humans
  • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%

Se cerca una personal resolutiva, orientada a resultats, amb bona capacitat de comunicació i de treball en equip.

Els candidats que compleixin requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual de l’Àrea de Recursos Humans. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.

Absteniu-vos de presentar CV qui NO compleixi els requisits

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius de la formació (fotocòpia compulsada) i fotografia recent

A la següent adreça:

Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

Departament de Recursos Humans

Portar CV en mà al carrer Benet Messeguer s/n Móra d’Ebre

Horari d’atenció al públic: De dilluns a dijous de 8h a 9h, de 12h a 14h, i de 15h a 16h.

Divendres de 8h a 9h i de 12h a 14h.

 

Ref. BT RRHH 01 18

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2018

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes