Borsa de Treball: Hospital Universitari Sant Joan REUS cerca metges/esses adjunts/tes especialistes en anestesiologia i reanimació

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Anestesiologia i Reanimació.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint