Borsa de Treball: Hospital Universitari Sant Joan Reus cerca metges/esses especialistes

       METGE/ESSA  ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL I APARELL DIGESTIU  Codi: BT HUSJR CIR 21    

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLÒGICA   Codi: BT HUSJR COT 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Codi: BT HUSJR ANE 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA     Codi: BT HUSJR MI 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU     Codi: BT HUSJR DIG 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA     Codi: BT HUSJR PED 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA i OBSTETRÍCIA    

Codi: BT HUSJR GINE 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA     Codi: BT HUSJR OFT 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA    Codi: BT HUSJR RADIO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OTORINOLARINGOLOGIA    

Codi: BT HUSJR OTORINO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA D’URGÈNCIES    

Codi: BT HUSJR MAU 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA     Codi: BT HUSJR GER 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN UROLOGIA     Codi: BT HUSJR URO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA     Codi: BT HUSJR CARDIO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA TORÀCICA     Codi: BT HUSJR CTO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA    Codi: BT HUSJR UVI 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA MÈDICA    

Codi: BT HUSJR ONCO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA   

Codi: BT HUSJR ONCO RADIO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PNEUMOLOGIA     Codi: BT HUSJR PNEUMO 21

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA     Codi: BT HUSJR NEURO 21

 

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
  • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR.
  • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Domini del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint