Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca auxiliars de neteja i treballadors familiar per al Servei d’Atenció a Domicili (SAD) de Reus

CERCA

AUXILIARS DE NETEJA    Codi: BT SAD NET

TREBALLADORS/ORES FAMILIARS   Codi: BT SAD TF

 

Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per la categoria professional a la que s’opta.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint