Fundació SAGESSA-SALUT en liquidació cerca COORDINADOR/A per al servei “Punt de Trobada Camp de Tarragona”

Es requereix:

  • Llicenciatura o Grau en Psicologia.
  • Nivell C de català.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint