Gestió Integral Sanitària i Assistèncial AIE cerca delegat/ada de protecció de dades al seu centre de treball a Reus

Es requereix:

  • Titulació mínima CFGS Administració, similar o equivalent.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes Continua llegint