Fundació Educativa i Social cerca netejador/a per a la Llar d’Infants La Cadernera del Perelló

Es requereix :

 • Formació acadèmica bàsica.
 • Coneixements de català parlat i escrit a nivell bàsic.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca auxiliars de neteja i treballadors familiar per al Servei d’Atenció a Domicili (SAD) de Reus

CERCA

AUXILIARS DE NETEJA    Codi: BT SAD NET

TREBALLADORS/ORES FAMILIARS   Codi: BT SAD TF

 

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per la categoria professional a la que s’opta.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per als centres i serveis educatius per cobrir futures eventualitats

CERCA

MESTRE/A INFANTIL    Codi: BT CE MI

MESTRE/A PRIMÀRIA   Codi: BT CE MP

DIRECTOR/A DE LLEURE   Codi: BT CE DL

MONITOR/A DE LLEURE    Codi: BT CE ML

EDUCADOR/A INFANTIL    Codi: BT CE TEI

EDUCADOR/A DE SUPORT    Codi: BT CE ESI

MONITOR/A DE MENJADOR    Codi: BT CE MM

VETLLADOR/A    Codi: BT CE VET

 

Es requereix per a tots els llocs de treball:

 • Titulació Reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
 • Nivell C de català.
 • Carnet de Manipulació d’aliments.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per donar cobertura a diferents projectes socieducatius i per a la borsa de treball per cobrir futures eventualitats

CERCA

EDUCADORS/ORES SOCIALS   Codi: BT SE ES

INTEGRADORS/ORES SOCIALS    Codi: BT SE IS

     MONITORS/ORES DE LLEURE    Codi: BT SE ML

Es requereix:

 • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
 • Nivell C de català.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint