Fundació per a l’atenció SOCIAL cerca Valorador/a dels equips de valoració de la dependència (EVO/SEVAD)

 

Es requereix:

  • Diplomatura o Grau en Infermeria, Fisioteràpia o Teràpia Ocupacional.
  • Acreditació com a valorador/a per l’aplicació dels barems de la Llei de l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència 39/2006.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint