llistat provisional dels candidats/ates admesos i exclosos a la convocatòria per a cobrir 1 llicenciat/ada o graduat/ada en dret per la substitució d’una jubilació parcial a GINSA AIE

  1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

 

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 1 lletrat/ada o graduat/ada en dret per cobrir un lloc de treball amb contracte temporal de relleu a jornada completa. Continua llegint