Borsa de Treball: Fundació Sagessa Salut cerca diferents categories professionals per l’Àrea Bàsica de Salut de Cambrils i/o Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat Cambrils

METGES/ESSES DE FAMÍLIA   Codi: BT CAMBRILS MF 21

METGES/ESSES PEDIATRES   Codi: BT CAMBRILS PED 21

INFERMERS/ERES   Codi: BT CAMBRILS DUI 21

AUXILIARS D’INFERMERIA   Codi: BT CAMBRILS AI 21

AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES   Codi: BT CAMBRILS AA 21

ZELADORS/ORES SANITARIS   Codi: BT CAMBRILS ZEL 21

Es requereix:

  • Titulació reglada mínima exigida per  la categoria professional a la que s’opta.
  • Títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Domini del català parlat i escrit
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint