Hospital Universitari Sant Joan REUS cerca metge/essa adjunt/a especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint