Hospital Universitari Sant Joan Reus cerca 2 metges/esses adjunts/tes especialistes en pediatria

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Pediatria.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola;  o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint