Hospital Universitari Sant Joan Reus cerca metges/esses adjunts/es en urgències

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Familiar i Comunitària i/o Especialista en Medicina Interna.
  • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint