EDP Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp cerca metges/esses adjunts/es en urgències

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
  • Títol expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint