FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 1 informàtic/a per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

  • Grau en Enginyeria Informàtica o equivalent (especialitat en tecnologies de la informació).
  • Títol expedit per universitats espanyoles o, en el seu defecte, degudament homologat pel ministeri competent.
  • Nivell C de català.

Continua llegint