llistat provisional dels candidats/ates admesos i exclosos a la convocatòria per a cobrir 1 llicenciat/ada o graduat/ada en dret per la substitució d’una jubilació parcial a GINSA AIE

  1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitària i Assistencial AIE.

 

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 1 lletrat/ada o graduat/ada en dret per cobrir un lloc de treball amb contracte temporal de relleu a jornada completa. Continua llegint

LLISTAT DEFINITIU DELS CANDIDATS/ATES ADMESOS I EXCLOSOS A LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR TAXA ADDICIONAL DE 1 LLICENCIAT/ADA O GRADUAT/ADA EN DRET (REF. TA GINSA DRET) PUBLICADA AL BOPT NÚM. 0 DEL 1 DE FEBRER DE 2019

  1. Entitat convocant

Gestió Integral Sanitaria i Assistencial AIE

  1. Objecte de la convocatòria

Procés selectiu per a cobrir 1 Llicenciat/ada o Graduat/ada en Dret amb convocatòria de taxa addicional (Bolletí Oficial Província Tarragona data 1 de Febrer de 2019).

  1. Llista definitiva de persones admeses i excloses

La llista definitiva de persones admeses i excloses les que han presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l’esmentada convocatòria, és la següent: Continua llegint