(Cat/Cas) Salut / Hospital Universitari Sant Joan REUS. CERCA metges/esses especialistes en aparell digestiu i proves especials. SOLICITA médicos/as especialistas en aparato digestivo y pruebas especiales.

(VERSIÓ EN CATALÀ)

 Es requereix:

  • Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Aparell Digestiu o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat en Aparell Digestiu durant l’any 2022.
  • Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint