(Cat/Cas) Salut/Hospital Universitari Sant Joan REUS. CERCA metges/esses especialistes en cirurgia ortopèdica i traumatologia. SOLICITA médicos/as especialistas en cirugía ortopédica y traumatología.

(VERSIÓ EN CATALÀ)

Es requereix:

  • Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia durant l’any 2022.
  • Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint