(Cat/Cas) Salut / Hospital Universitari Sant Joan REUS. CERCA metges/esses especialistes en medicina intensiva. SOLICITA médicos/as especialistas en medicina intensiva.

(VERSIÓ EN CATALÀ)

Es requereix:

  • Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Medicina Intensiva o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat en Medicina Intensiva durant l’any 2022.
  • Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint