Borsa de Treball: Fundació Educativa i Social cerca diferents categories professionals per donar cobertura a centres i serveis educatius

MESTRE/A INFANTIL    Codi: BT CE MI 21

MESTRE/A PRIMÀRIA   Codi: BT CE MP 21

PEDAGOG/ÒGA   Codi: BT CE PED 21

PSICOPEDAGOG/ÒGA   Codi: NT CE PSIPED 21

DIRECTOR/A DE LLEURE   Codi: BT CE DL 21

MONITOR/A DE LLEURE    Codi: BT CE ML 21

EDUCADOR/A INFANTIL    Codi: BT CE TEI 21

EDUCADOR/A DE SUPORT    Codi: BT CE ESI 21

MONITOR/A DE MENJADOR    Codi: BT CE MM 21

VETLLADOR/A    Codi: BT CE VET 21

Es requereix per a tots els llocs de treball:

  • Titulació Reglada mínima exigida per a la categoria professional a la que s’opta.
  • Nivell C de català.
  • Carnet de Manipulació d’aliments.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint