Hospital Universitari Sant Joan Reus convoca 4 metges/esses adjunts/tes d’urgències

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
  • Títol expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

Hospital Universitari Sant Joan REUS convoca 1 metge/essa adjunt/a d’urgències per cobrir la taxa ordinària de reposició

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia (títol oficial o homologat per la Unió Europea).
  • Títol expedit per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint