Hospital Universitari Sant Joan REUS cerca metge/essa adjunt per a la unitat de cures intensives (UCI)

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia (títol oficial o homologat per la Unió Europea).
  • Titulació d’especialista en Medicina Intensiva, via MIR.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint