FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 1 metge/essa especialista en medicina preventiva i salut pública o grau en ciències biomèdiques per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia o grau en Ciències Biomèdiques.
  • Títol expedit per universitat espanyola o, en el seu defecte, degudament homologat pel ministeri competent.
  • Nivell C de català.

Continua llegint

FUNCA Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer convoca 1 metge/essa en investigació i prevenció del càncer per cobrir la taxa addicional

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i especialitat en Medicina Preventiva i Salut Pública o en Medicina Familiar i Comunitària.
  • Ambdós títols expedits per universitats espanyoles o, en el seu defecte, degudament homologats pel ministeri competent.
  • Nivell C de català.

Continua llegint