Borsa de Treball: Hospital Universitari Sant Joan Reus cerca metge/essa especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint

Borsa de Treball: Gestió Comarcal Hospitalaria SA cerca metges/esses especialistes per a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

METGE/ESSA  ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL     Codi: BT CIR 20 

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLÒGICA     Codi: BT COT 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ    

Codi: BT ANE 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA     Codi: BT MIN 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU     Codi: BT DIG 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA     Codi: BT PED 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA i OBSTETRÍCIA    

Codi: BT GINE 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA     Codi: BT OFT 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA     Codi: BT DER 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA     Codi: BT REU 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA     Codi: BT NEU 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PNEUMOLOGIA     Codi: BT PNEU 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA D’URGÈNCIES     Codi: BT MAU 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA     Codi: BT GER 20

FARMACÈUTIC/A ESPECIALISTA EN FARMÀCIA CLÍNICA     Codi: BT FCL 20

 

METGE/ESSA PEL SERVEI D’URGÈNCIES I PER A LA BASE DE

L’HELICÒPTER MEDICALITZAT       Codi: BT HELI 20

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Continua llegint

Borsa de Treball: Hospital Universitari Sant Joan REUS cerca metges/esses especialistes

METGE/ESSA  ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL    

Codi: BT HUSJR CIR 20  

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLÒGICA   Codi: BT HUSJR COT 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ    

Codi: BT HUSJR ANE 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA     Codi: BT HUSJR MIN 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU     Codi: BT HUSJR DIG 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA     Codi: BT HUSJR PED 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA i OBSTETRÍCIA    

Codi: BT HUSJR GINE 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA     Codi: BT HUSJR OFT 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA    Codi: BT HUSJR RADIO 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OTORINOLARINGOLOGIA    

Codi: BT HUSJR OTORINO 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA D’URGÈNCIES    

Codi: BT HUSJR MAU 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA     Codi: BT HUSJR GER 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN UROLOGIA     Codi: BT HUSJR URO 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA     Codi: BT HUSJR CARDIO 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA TORÀCICA    

Codi: BT HUSJR CTO 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA    Codi: BT HUSJR UVI 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA MÈDICA    

Codi: BT HUSJR ONCO 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA   

Codi: BT HUSJR ONCO RADIO 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PNEUMOLOGIA     Codi: BT HUSJR PNEUMO 20

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA     Codi: BT HUSJR NEURO 20

 

Es requereix:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR.
 • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint