Borsa de Treball: Hospital Universitari Sant Joan REUS cerca metges/esses especialistes

CERCA

METGE/ESSA  ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL    Codi: BT HUSJR CIR        

METGE/ESSA ESP. CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLÒGICA     Codi: BT HUSJR COT

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ    Codi: BT HUSJR ANE

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA     Codi: BT HUSJR MIN

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU     Codi: BT HUSJR DIG

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA     Codi: BT HUSJR PED

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA i OBSTETRÍCIA     Codi: BT HUSJR GINE

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA     Codi: BT HUSJR OFT

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA    Codi: BT HUSJR RADIO

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OTORINOLARINGOLOGIA     Codi: BT HUSJR OTORINO

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA D’URGÈNCIES     Codi: BT HUSJR MAU

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA     Codi: BT HUSJR GER

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN UROLOGIA     Codi: BT HUSJR URO

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA     Codi: BT HUSJR CARDIO

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA TORÀCICA     Codi: BT HUSJR CTO

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTENSIVA    Codi: BT HUSJR UVI

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA MÈDICA     Codi: BT HUSJR ONCO

METGE/ESSA ESP.  EN ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA   Codi: BT HUSJR ONCO RADIO

 per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
  • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR.
  • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Domini del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint

Borsa de Treball: GECOHSA Gestió Comarcal Hospitalària SA cerca metges especialistes per l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre

CERCA

 

METGE/ESSA  ESPECIALISTA EN CIRURGIA GENERAL     Codi: BT CIR      

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN CIRURGIA ORTOPÈDICA  I TRAUMATOLÒGICA     Codi: BT COT

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA  I

REANIMACIÓ    Codi: BT ANE

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA     Codi: BT MIN

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN APARELL DIGESTIU     Codi: BT DIG

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA     Codi: BT PED

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA  I

OBSTETRÍCIA     Codi: BT GINE

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA     Codi: BT OFT

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA     Codi: BT DER

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA     Codi: BT REU

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA     Codi: BT NEU

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN PNEUMOLOGIA     Codi: BT PNEU

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA D’URGÈNCIES     Codi: BT MAU

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA     Codi: BT GER

FARMACÈUTIC/A ESPECIALISTA EN FARMÀCIA CLÍNICA     Codi: BT FCL

 

METGE/ESSA PEL SERVEI D’URGÈNCIES I PER A LA BASE DE L’HELICÒPTER MEDICALITZAT   Codi: BT HELI

 

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
  • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR.
  • Domini del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Continua llegint