Hospital Universitari Sant Joan REUS convoca 1 metge/essa adjunt/a especialista en pediatria per cobrir la taxa ordinària de reposició

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia (títol oficial o homologat per la Unió Europea) i titulació d’especialista en Pediatria, via MIR o homologat.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Coneixements del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)

Continua llegint