Fundació SAGESSA SALUT cerca 1 metge/essa de família per a l’Àrea Bàsica de Salut La Selva

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
  • Especialitat  en Medicina familiar i comunitària, via MIR.
  • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent
  • Coneixements del català parlat i escrit
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint