Borsa de Treball: GECOHSA CERCA PER L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE METGE/ESSA D’URGÈNCIES

HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

CERCA

METGE/ESSA D’URGÈNCIES

per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

 Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
  • Experiència professional desenvolupada en urgències hospitalàries o en dispositius de primera assistència
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Es valorarà:

  • Titulació d’especialista en Medicina Familiar i Comunitària
  • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball
  • Coneixements de català nivell C o equivalent
  • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

  1. Carta de sol·licitud (especificar referència de la convocatòria)
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA SA

Departament de Recursos Humans

 relab_hcme@grupsagessa.com

Ref. MAU 01 18

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2018

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat a: www.justicia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes

Els candidats que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre de Benet Messeguer de Móra d’Ebre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de GECOHSA.