Fundació SAGESSA SALUT cerca 3 metges/esses d’atenció primària; 3 diplomats/ades universitaris/àries infermeria i 2 auxiliars administratius/ives per a l’àrea bàsica de salut Reus V

Es requereix  per a tots els llocs de treball:

  • Titulació reglada mínima exigida per a la categoria professional a què s’opta.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Continua llegint