Hospital Universitari Sant Joan REUS cerca psicòleg/òloga clínic/a per al servei d’adiccions i salut mental

Es requereix:

  • Llicenciatura o grau en Psicologia, amb l’Especialitat en Psicologia Clínica pel reconeixement oficial a través del PIR o del  Real Decret 2490/98 de 20 de novembre (B.O.E. del 2 desembre).
  • Coneixements de català de nivell C o equivalents.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (**)

Continua llegint