Funació Sagessa Salut cerca llicenciat/ada per al servei del Punt de Trobada Camp de Tarragona

 Es requereix:

  • Diplomatura/Llicenciatura o Grau en algunes de les següents disciplines: Educador/a Social o habilitat corresponent, Psicologia, Pedagogia , Treball Social.
  • Nivell C de català.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint