SAGESSA Assistència Sanitària i Social SA cerca metge/essa per a la Residència d’Avis Mariá Fortuny Reus

Es requereix:

  • Llicenciatura en Medicina General i/o titulació d’especialista en Geriatria i/o  en Medicina de Família i Comunitària. 
  • Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
  • Domini del català parlat i escrit
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Continua llegint

SAGESSA Assistència Sanitària i Social SA cerca INFERMER/A per a la Residència d’Avis de Batea

Es requereix:

  • Diplomatura o Grau en Infermeria.
  • Domini del català parlat i escrit.
  • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. (*)

Continua llegint